Ana Sayfa Resmi İlanlar 4 Ekim 2019 305 Görüntüleme

110 TON FINDIK KÖMÜR MAL ALIMI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KIRKLARELİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ

KURLUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

110 TON FINDIK KÖMÜR MAL ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                  : 2019/471557

1-İdarenin

a)Adı                                                 :  ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KIRKLARELİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b)Adresi                                           : Karakaş Mah. Edirne Yolu Üzeri No:1 39020 KIRKLARELİ                                                                                                                         MERKEZ/KIRKLARELİ

c)Telefon ve faks numarası           : 2882142945 -2882143068

ç) İhale dokümanının                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği ve e-imza

kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası

2-İhale konusu mal alımın

a)Adı                                                    : 110 TON FINDIK KÖMÜR MAL ALIMI

b)Niteliği, türü ve miktarı                : Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü Dereköy Orman İşletme

Şefliği 40 Ton; Kofçaz Orman İşletme Şefliği 40 Ton;

Pınarhisar İşletme Şefliği 30 Ton olmak üzere Şeflik

Depolarına teslimi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c)Yapılacağı/teslim edileceği yer  : Derekö Orman İşletme Şefliği 40 Ton; Kofçaz Orman İşletme

Şefliği 40 Ton;  Pınarhisar Orman İşletme Şefliği 30 Ton

olmak üzere Şeflik Depolarına teslimi

ç)Süresi/teslim tarihi                        : 15 gün içinde teslimat yapılacaktır.

d)İşe başlama tarihi                              : Sözleşme ile birlikte

3-İhalenin

a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 14.10.2019 – 10:30

b)İhale komisyonun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME

MÜDÜRLÜĞÜ 1. KAT TOPLANTI

SALONU

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulana-

cak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri le fiyat dışı

unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgi,

leri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimndeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticari Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriteler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriterler belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin kriterler belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-

rin, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 2. İsteklilerin tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.
 3. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 4. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 5. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
 7. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 8. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

SAYI: 60                                                           (B.İ.B)                                                                    04.10.2019

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com