Ana Sayfa Gündem 19 Ekim 2021 190 Görüntüleme

Ataköy toprağına sahip çıkıyor

*Pınarhisar ilçesine bağlı Ataköy Köyünde ” Bilgilendirme ve Birlik Beraberlik ” toplantısı köy halkının katılımıyla gerçekleşti.

*“Topraklarımıza dokunmayın. Doğayı kirletmeyin. Ağaçları kesmeyin. Bizi rahatsız etmeyin. İki elimiz kanda olsa ormanlarımızı koruyacağız.”

HABER

Gülcan KUTLU

Pınarhisar ilçesine bağlı Ataköy Köyünde ” Bilgilendirme ve Birlik Beraberlik Toplantısı” köy halkının katılımıyla 17 Ekim 2021 Pazar günü gerçekleşti. Toprak alımının tüm detaylarıyla konuşulduğu toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca konuyla ilgili olarak yürütme tarafından hazırlanan ve ayrı ayrı düzenlenen Ataköy’de yaşayan vatandaşların imzaladıkları itiraz dilekçelerinin İl Çevre Müdürlüğüne teslim edileceği açıklandı.

Kırklareli Barosunun da desteği ile dava sürecinin başlayacağı ve gereği olan neyse sırasıyla yapılacağı belirtilen toplantıda Muhtarlık ve köy halkı sürecin yanlış işletilmesine izin verilmeyeceğinin, yasal tüm haklar konusunda adımlarını atmaya devam edileceği konusunda kararlılık içinde oldukları ifade edildi.

*Son sözü minik Cemre söyledi

Toplantıda bulduğu kağıt peçeteye kısa bir mektup yazan ilkokul öğrencisi Cemre yazdığı mektubu toplantıya katılanların karşısında okudu. Cemre okuduğu mektup ile katılımcılardan büyük alkış alırken; “Toplantımızda söz sözü Cemre kardeşimiz söyledi. Geleceğimizin teminatı minik kardeşimizin topraklarına sahip çıkmak adına bu davranışı bizi hem gururlandırdı hem de bize güç verdi. Hepimiz Cemre kadar yürekli olmalıyız” yorumları yapıldı. Küçük Cemre yazdığı notta; “Topraklarımıza dokunmayın. Doğayı kirletmeyin. Ağaçları kesmeyin. Bizi rahatsız etmeyin. İki elimiz kanda olsa ormanlarımızı koruyacağız” cümlelerini kullandı.

*Ataköy’den “İtiraz” var

Ataköylüler Kırklareli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kanalı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmek üzere verilen dilekçede şu cümlelere yer verildi; “Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 30 Eylül 2021 tarihinde internet sitesinde yapılan duyurusunda Kırklareli ili, Pınarhisar ilçesi, Ataköy Köyü, 104 ada 1 parsel adresinde yer alan taşınmazın üzerinde Karayolları “1. Bölge Müdürlüğü” tarafından “(ER; 3409053) 39-2021/3 İzin No’lu 1-A Grubu Ariyet Ocağı” projesine Kırklareli Valiliğince “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.

Anayasa`nın 56. Maddesi: Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Üstünlüğünden huzur içinde sağlıklı yaşam hakkım gereği, yaşadığım Trakya‘nın ve Pınarhisar’ın Ataköy Köyümün orman alanlarımızın yok edilip tahrip edilmesine, su kaynaklarımızın bertaraf edilip zarar görmesine, doğal miras alanlarımızın tehdit altında bırakılmasına, köy yaşantısıyla üretimiyle içi içe girmiş doğamızın bozulmasına  Köyümüzde yüz yıllardır süre gelen huzur ve can güvenliğimizin yok edilmesine karşı anayasal hakkımı kullanarak söz konusu  “Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce  köyümüzün  Kurtdere mevkiinden 104 ada 1 parsel üzerinden Pınarhisar çevre yolunda dolgu malzemesi için (ER;3409053) 39-2021/3 izin No’lu saylı 1-A Gurubu Ariyet Ocağı” projesi Kırklareli Valiliğince “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı ile ilgili maddelerinin altta sıralanan gerekçelerim doğrultusunda iptalini talep ve itiraz etmekteyim.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce köyümüzde açılmak istenilen ariyet ocağı projesi ile ilgili Kırklareli Valiliğince “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğün internet sitesinde 30.09.2021 tarihinde duyurusu yapılarak ÇED süreci tamamlandığı ilan edilmiştir. Fakat söz konusu projenin faaliyeti 02./03.08.2021 tarihinde başlatılmış, Pınarhisar çevre yolu dolgu malzemesi alımı için iş makinaları ariyet ocağında hafriyat çalışmaları Ataköy muhtarlığınca tespit edilerek Kırklareli Valiliğine, Pınarhisar Jandarma Komutanlığına, Lüleburgaz Orman İşleteme Şefliğine dilekçeler yazılarak ihbar ve şikayetlerde bulunulduğu (Bkz. EK – Dilekçe yazışmaları) gibi çeşitli sosyal medya paylaşım sitelerinde hafriyat çalışmaları görüntülenmiştir. Anlaşılacağı gibi “Çevresel Etki Değerlendirilmesi Gerekli Değildir” kararının tarihinden 60 gün öncesinden proje uygulama faaliyetinin başlatılarak ÇED sürecinin yanlış işletildiği açıkça görüldüğü gibi köyümüz ve halkımızın mağdur edilerek hak gaspına uğratıldığı anlaşılmaktadır.

2018 yıllında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın gelecek nesillere çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 İl’de hayata geçirdiği “Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor’’ projesi kapsamında yüzlerce öğrenci ve vatandaşların yanı sıra  Kırklareli Valisi sayın Osman Bilgin’in öncülüğünde Pınarhisar Kaymakamlığı birlikte devletin tüm idari birimleri  ile birlikte Bin Beş Yüz fidanın dikilerek koruma altına alınan alanın ÇED tanıtım dosyasın da söz konusu ariyet ocağı projesi ocak alanı sınırları içinde görülmektedir.   Diğer bir taraftan Görülen o ki Çevresel Etki Değerlendirilmesi Gerekli Değildir kararın tarihinden 60 gün öncesinden proje uygulama faaliyetinin başlatılarak ariyet ocağından Pınarhisar çevre yolu için dolgu malzemesi alımı faaliyeti başlatılmış oluğu gibi “Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor’’ proje alının da tahrip edildiği, basında ve sosyal medya paylaşımlarında geniş yer almakla büyük bir tepki oluşmuştur. ÇED Sürecin yanlış işletildiği açıkça görüldüğü gibi Karayollarının ilgili müteahhit firmasının bu sorumsuz ve kanunsuz uygulaması ile tahrip edilen Fidanlar Fidanlarla Büyüyor proje alanı köyümüzce sahiplenip gözettiğimiz söz konusu bu alan halen de ariyet ocağı projesi ile saldırı imha tehdidi altındadır. Fidanlar Fidanla Büyüyor alanına sahip çıkmak köyümüzün geleceğine karşı olan borcumuzdur.

Proje tanıtım dosyasında Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce açılacak ocak için proje alanı, karayolunun yakınında yer almakta ve nakliye güzergahı Ataköy Köyü’nün içinden geçmemektedir. Nakliye için, halihazırda mevcut yol kullanılacak olup, yeni bir yol açılmayacaktır denilmektedir. Çed dosyasının gerçekle hiçbir ilişkisi olmadığı gibi masa başında ve mevzuata uydurulmak için hazırlandığı anlaşılmaktadır. Nakliye için halihazırda kullanılacak olan yol geçiş güzergahı tamamen köyümüzün için den geçmektedir. Yoğun bir kamyon trafiği oluşacağı anlaşılmaktadır. Bunula birlikte köyde oluşacak toz ve gürültünün köydeki insan ve hayvanlarımızın üzerine çökme ve solunum yollarında tahribatlar oluşacaktır.

Hata bu köy yolun ağır tonajlı araçların geçişine uygun değildir. Köyün içinden geçen ve nakliye için kullanılacak olan yolun güzergahındaki konutların eski yapı olmasından dolayı için zarar göreceklerdir. Çed süreci tamamlanmadan söz konusu proje ocağın dan Pınarhisar Çevre Yolu için usulsüz hafriyat alımı yapılarak köy yolundan geçen ağır tonajlı araçlar yol üzerinde çökmeler oluşturarak yolun alt yapı içme suyu. kanalizasyon ve tarım sulama kanalları sistemi zarar görmüştür. (Bkz. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne Dilekçe) Yani işin özü projenin nakil yolu geçiş güzergahı köyümüzün yol güzergahıdır. Bu da gösteriyor ki asayiş ve sağlıklı can güvenliğini tehdit edeceği gibi Ataköy köyünde var olan bir parça huzuru ve sağlımızı da yok edecektir.

 

Proje tanıtım dosyasında yazılan bilgilere göre Türk Akım Kara Kısım -2 Doğal Gaz Boru Hattı proje sahasına yakınında geçtiği belirtilmekte.  Yine aynı tanıtım dosyasında BOTAŞ Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmenliğine göre her türlü maden üretim ve işletim projelerin 400 metre mesafe kuralı işetilmekte olduğu belirtiliyor. Tanıtım dosyasında ariyet ocağın Türk Akım Kara Kısım-2 Doğal Gaz Boru Hattı arasındaki mesafenin yaklaşık 325 metre olduğu ve yüksek derecede risk taşıdığı, işletme sırasında gerekli önlemler alınmadığında meydana gelebilecek olumsuzluğun çevre ve insan üzerindeki yıkıcı etkilerine dayalı felaketlerin oluşabileceğinden  Botaş uyarısındaki önemi ve aksi durumda doğal gaz boru hattında ortaya çıkabilecek tüm zararlar ile çevreye verilecek can/mal kaybının tüm sorumluluğunun ilgili firmalara ait olacağı hususunda ÇED tanıtım dosyasında açıkça yer veriliyor.  Bu durum köyümüze 250 metre mesafedeki ariyet ocağında yapılacak çalışmalar en ufak imalat ve insan hatalarından kaynaklı hataların bölgede büyük bir facianın oluşması riskinin yanı sıra köyümüz ne büyük bir felaketin eşiğine itildiği sorumsuzluğun ÇED gerekli değildir kararından 60 gün öncesi işletme faaliyetine başlanmasından da anlaşılmaktadır.

 

Köyümüz, tarım alanlarımızla, meralarımızla ve orman alanlarımızla su kaynaklarımızla, Istrancaların eteklerinde biyolojik zenginliğinin coştuğu bu doğa kucağında huzurlu bir yaşam sürdürmektedir.   Pınarhisar ilçesinde ve köylerinde 125 adet taş ocağı ÇED Projesi ile Taş ocağı işgali ile baş başa bırakılmış. Hemen hemen her köye dört beş taş ocağı projesi yer alarak çevremizdeki bu köylerimiz taş ocakları bombardımanı ile meraları talan edilmişken. Köyümüz taş ve ariyet ocağı olmayan tek kalmış köydür. Bu şekliyle yaşam hakkımız ve doğamızın tarihi mirasımızın su kaynaklarımızın ekmeğimizin kazanımlarını sürdürebilmemiz için ariyet ocağını açılmamasını. Karayolları 1.Bölge Müdürlüğün Pınarhisar çevre yolu inşaatında kullanılacak malzeme ihtiyacının çevremizde onlarca taş ocağı bulunan ocaklardan temin etmesi ile maliyet kazanımına gidileceği gibi doğamızın ormanlarımız tahrip edilip geri dönüşü ve telafisi mümkün olmayan bu hataya da engel olunacaktır.

Köyümüzün toprakları üzerinde gelişen bu yaptırımın bu şekildeki işleyişinden mağdur edildiğimizi, itiraz ve savunma hakkımızın gasp edildiğinin inancında olup köyün vatandaşı  olarak rızamızın dışında hukuksuz yürütülen ariyet ocağı açılma işlemi adil olmadığından; “(ER; 3409053) 39-2021/3 İzin No’lu 1-A Grubu Ariyet Ocağı” projesine Kırklareli Valiliğince “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilen ÇED sürecin yukarıda sıraladığım neden ve sebeplerden iptalini talep ve itiraz etmekteyim.”

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com