Ana Sayfa Resmi İlanlar 19 Kasım 2021 835 Görüntüleme

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

PINARHİSAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Pınarhisar Belediye Başkanlığı Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/741348

 

1-İdarenin
a) Adresi : Camikebir Mah. Erol Olgaçlı Cad. No:24 39300 PINARHİSAR/KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2886151027 – 2886151134
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@pinarhisar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Benzin 95 Oktan 5.000 Litre Motorin 165.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Pınarhisar Belediyesi sınırları içerisinde akaryakıt istasyonu bulunması zorunludur. Akaryakıt, sözleşmedeki şartlar dahilinde günlük olarak Pınarhisar Belediyesi sınırları içerisindeki yüklenici firmanın akaryakıt istasyonundan günlük ihtiyaç kadar araçların deposuna teslim edilecektir. Gerekli durumlarda Pınarhisar Belediyesine ait Atık Su Arıtma tesisinde bulunan yakıtla çalışan makineler içinde firmanın tankeri ile alım yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Yüklenici 01/01/2022 – 31/12/2022 tarihleri arasında Akaryakıt istasyonundan idarenin ihtiyaç duyduğu zaman ve miktarda teslimat gerçekleştirecektir. Yüklenici idarenin ihtiyacı olan akaryakıt ürünlerini istasyondan idareye ait araçların yakıt depolarına günlük olarak verecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Camiikebir Mah. Erol Olgaçlı Cad. No:24 Pınarhisar Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu PINARHİSAR/KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati : 14.12.2021 – 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklilerin Pınarhisar İlçe merkezinde istasyonu bulunmak zorundadır. İstekliler Pınarhisar Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde ruhsatlı istasyon ile ilgili Pınarhisar Belediye Başkanlığından alınmış işyeri açma izin belgelerinin aslını veya noter tasdikli suretini ya da idarece usulüne uygun olarak onaylanmış ve ”Aslı İdarece Görülmüştür.” şerhi taşıyan örneğini teklif dosyası içerisinde sunmak zorundadır. Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise: Bayilik lisansının aslını veya noter tasdikli suretini ya da idarece usulüne uygun olarak onaylanmış ve ”Aslı İdarece Görülmüştür” şerhi taşıyan örneğini veya bayisi olduğuna dair EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından dağıtıcı lisansı bulunan dağıtım şirketi ile yapmış olduğu (sözleşme süresince geçerli olan) satış sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini ya da idarece usulüne uygun olarak onaylanmış ve ”Aslı İdarece Görülmüştür” şerhi taşıyan örneğini teklif kapsamında sunmak zorundadır. Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise: EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlam Kuruluşu olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini ua da idarece usulüne uygun olarak onaylanmış ve ”Aslı İdarece Görülmüştür” şerhi taşıyan örneğini teklif kapsamında sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Camiikebir Mah. Erol Olgaçlı Cad. No:24 Pınarhisar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü PINARHİSAR/KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com